Litteraturens Verden

Adgang
Adgang kun fra bibliotekets pc'ere og wifi
Lit­te­ra­turensVerden.dk giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie.

Siden dækker litteraturhistorien fra old­tid­ens Ægypten, Meso­po­tamien samt antik græsk og romersk lit­te­ra­tur. Herefter følger mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en, op­lys­nings­ti­den, romantikken og frem til moderne tid. I perioder udvælger redaktionen be­tyd­nings­ful­de litterære værker eller forfatterskaber, som vil blive gennemgået og analyseret i dybden.