MiljøGIS

MiljøGIS

Adgang
Fri adgang
Se Miljøstyrelsens mange natur- og miljødata på kort.

MiljøGIS er god til at vise, hvilke skovnaturtyper, der er registreret på en ejendom og deres naturtilstand samt habitatarter og deres udpegede levesteder. Grundvandsdata, fredninger, historiske data og meget andet findes og her.