Rådyr

Miljøstyrelsens artsleksikon

Adgang
Fri adgang
Leksikon med oplysninger om dyr, planter og svampe i den danske natur.

Leksikonet præsenterer både  helt almindelige arter og arter, som er omfattet af en eller anden form for beskyttelse (f.eks. fredning), eller har specielle levevilkår. God til opgaveskrivning.