ordnet-dk

Ordnet.dk

Adgang
Fri adgang
Det danske sprog i ordbøger og teksteksempler.

Er du i tvivl om et ord - hvordan det staves, eller hvad det betyder? Så er der hjælp at hente på Ordnet.dk.

Her ligger de to ordbøger "Den danske ordbog" (nudansk) og "Ordbog over det danske Sprog" (historisk).

Der er desuden link til teksteksempler i Korpus.dk, og du kan læse spørgsmål og svar om sproglige emner.