Sprogsporet og Læsesporet

Bibliotekernes tilbud om sprog- og læsestimulering.

sprogstart

Bibliotekekernes Sprogspor - for institutioner

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-6 år.  

Her finder du også Sprogstart | sprogsporet.dk som er et koncept der kort sagt består af 6 store poser, der hver er pakket med bøger og aktiviteter. De 6 poser er pakket i en kasse. Hver pose rummer sprogarbejde til en uge, så i kassen er der altså til 6 ugers sprogarbejde.

Sprogstartsposerne tager udgangspunkt i billedbøger med forskellige temaer, og gennem leg med sproget får børn og deres voksne i dagtilbuddet rig mulighed for bl.a. at tale om farver, følelser og tal. Sprogstartsposerne har nemlig hvert sit tema og sproglige fokus.  

SprogStart bruges til at give sprogarbejdet i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven et boost. Rebild Bibliotekerne har indkøbt 8 kasser, der lånes ud til dagtilbuddene i Rebild Kommune. Kontakt gerne Mette Lindstrøm Nielsen: imeln@rebild.dk for mere information. 

laesesporet

Bibliotekernes Læsespor - for skoler

Bibliotekernes Læsespor samler læseindsatser, som er udviklet af bibliotekerne landet over. Her finder du et væld af inspiration og idéer til at styrke læseglæden hos børn og unge 6-16 år.

Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst.