Historiens Verden

Historiens Verden

Spændende historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede.

Adgang

Adgang kræver log ind med CPR-/lånernummer og pinkode

Historiske oversigtsartikler og kilder. Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker, der giver et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang, der skaber forståelse og sammenhæng.

Ma­te­ri­a­let er delt op i temaer med fokus på historie, konger, stats­mænd, al­minde­lige menne­skers dag­lig­liv, guder, gudinder, myter og sagn. Emnerne er krono­logisk op­stil­let, men bliver behand­let tematisk.

 

Vejledning

  1. Log på Historiens Verden med dit bibliotekslogin.
  2. Søg bredt eller vælg temaindgangene: Verdenshistorien, Historisk emne, Leksikon, Kilder, Tema.
  3. Vælg niveau: Let, middel eller svær.