Dine personoplysninger

Hvad ved vi om dig, og hvad bruger vi det til?

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer, du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån. Når du er blevet registreret i vores system, benytter du dit sundhedskort eller et udleveret lånerkort til at låne materialer.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside, biblioteks-app eller selvbetjeningsautomater, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Du kan se hvilke materialer du p.t. har hjemlånt eller bestilt ved at gå ind på din lånerstatus.

For at beskytte mod misbrug af lånerkort kræves pinkode. Undlad at vælge en pinkode som andre kan gætte sig til.

Oplysningerne videregives ikke til andre myndigheder, virksomheder eller private personer.

Du har efter persondataloven ret til indsigt i oplysninger, der er registreret om dig. Du kan henvende dig om dette til Støvring Bibliotek, Grangårdsvej 13A, 9530 Støvring. Hvis kommunen har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kræve, at disse bliver rettet.

Nedenfor er et eksempel på en personregistrering i bibliotekssystemet samt en nærmere forklaring på de enkelte felter:


 

Lånernummer - tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer - er frivilligt at oplyse, når du skal oprettes som låner. Hvis du opretter dig via hjemmesiden (med NemID), vil dit CPR-nummer automatisk blive registreret i systemet.

Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn - dit navn, som det står på den officielle billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse - aktuel kontaktadresse.

Telefon - her kan angives flere telefoner, både fastnet, mobil og mobil (notif). Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist. Mobil (notif) kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.

E-mail og E-mail (notif) - her kan angives flere e-mail-adresser. E-mail (notif) bruges til at sende mail om reserveringer og afleveringsfrist. E-mail (notif) kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.

Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag - Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk er årsagen for mange gebyrer (der samlet overskrider 200 kr.) eller forkert indtastet pinkode i en udlånsautomat.

Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser og/eller gebyrer.

Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.

Kommunenr. - er din bopælskommune og anvendes til statistik.

Sprog - har betydning for de beskeder, vi sender til dig.

Lånerid - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne. F.eks. bibliotekets almindelige lånerkort eller dansk sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.

Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks.til notering, hvis vi fx har slettet din emailadresse, hvis den ikke længere modtager vores notifikationer.

Note til låner - udskrives på de "opgørelse af mellemværender", der sendes i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik anonymiseres 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Disse slettes, når et reserveret materiale udlånes til dig, eller selve reserveringen er slettet (senest ved udløb af interesseperioden).

Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Anonymiseres 30 dage efter mellemværendet er afviklet.

Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.