Bliv låner

Alle er velkomne til at benytte biblioteket og blive oprettet som låner. Bibliotekets tilbud er normalt gratis.

For at blive registreret som låner på bibliotekerne, skal du enten oprette dig via NemID (kun for voksne) eller møde op på et af vores biblioteker i den betjente åbningstid (her skal du medbringe gyldig billedlegitimation).

På biblioteket bruger du dit sundhedskort som lånerkort. Du kan få et alternativt lånerkort, hvis du ikke ønsker at bruge sit sundhedskort. Børn og unge, der ikke har sundhedskort med ved indmeldelsen kan blive oprettet, hvis forældrene eller en værge udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket. For at låne bibliotekets materialer skal du hver gang medbringe sundhedskort/lånerkort.

I forbindelse med indmeldelsen vælger du en PIN-kode, som gør det muligt at benytte vores selvbetjeningsautomater og hjemmesiderne www.rebildbib.dk og www.bibliotek.dk samt online services som fx Ereolen og Filmstriben.

Biblioteket sender hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser ud via SMS, e-mail eller alm. brevpost. Når du er oprettet, kan du under "Min konto>Brugerprofil" selv vælge, hvordan du vil modtage notifikationer. Saldoopgørelser vedrørende mellemværende sendes ud på Digital Post (hvis du er tilmeldt) eller alm. brevpost.

Du har pligt til at melde ændringer til e-mail-adresse og telefonnummer så hurtigt som muligt. Hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort, skal biblioteket straks underrettes. Du er selv erstatningsansvarlig for tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Du kan se hvilke personoplyninger, vi opbevarer om dig, her.