Lektørudtalelse

Forfatter: Hans Michelsen

Den kolde krig var den længste internationale konflikt i 1900-tallet. Umiddelbart efter at Churchill havde proklameret, at der var gået et jerntæppe ned i Europa, startede de konfrontationer stormagterne imellem, som var kendetegnende for perioden ca. 1945-1991. De afsluttedes med Østblokkens sammenbrud og Gorbatjevs afgang som præsident i Sovjetunionen. Vietnam-krigen og Korea-krigen er markante konflikter i perioden. Af specielt dansk stof omtales fx atommarcherne og Kejsergade-konflikten. Bogen giver en ultrakort og klar oversigt over de historiske begivenheder og koncentrerer sig derefter om persongalleriet, hvor hovedvægten er lagt på amerikanske, sovjetiske og europæiske aktører. I et vist omfang medtages aktører fra tredjeverden samt danske og skandinaviske personer. Der afsluttes med en kronologisk oversigt samt nogle nyttige, udvidede ordforklaringer. Biografierne fylder fra en halv til halvanden spalte. Dette nyttige værk kan skabe det første overblik for den interesserede læser. Uheldigvis er der lidt rod i billedteksterne til forsidens persongalleri