Lektørudtalelse

Forfatter: Martin Minka Jensen

Kort om bogen

Bog om Tysklands kulturhistorie. Gennem historiske artefakter, personer og begivenheder tegnes den tysktalende kulturhistorie og dens betydning. For læsere med interesse i Tyskland og kulturhistorie

Beskrivelse

Tyskland har ikke som mange andre nationer én samlet homogen historie. Dermed er dets kulturhistorie heller ikke en historie, der rummer ensartethed. Samtidig med, at Tysklands store historiske, kulturelle og politiske betydning beskrives i bogen, så anskueliggøres den fragmentariske historie om den tyske kulturarv. Gennem disse fragmentariske historiske forskelle finder forfatteren de områder i historien, der også har en fælles tysk betydning. Med udgangspunkt i Gutenbergs opfindelse af moderne bogtrykkerkunst gennemgåes begivenheder, forfattere, musikere, kunstnere, osv., der har en fælleskulturel betydning i den vestlige verden i almindelighed, den tysktalende i særdeleshed

Vurdering

Meget velskrevet og godt formidlende kulturhistorisk værk. De mange måder, hvorpå tysk kultur har påvirket store dele af den vestlige verdens kultur- og sikkerhedspolitik, bliver dygtigt analyseret. De mange ledsagende billeder, kort og illustrationer gør værket meget visuelt flot. Sproget er gennemgående tilgængeligt med en lettere akademisk kant, der dog ikke vil afskrive mange læsere af historiske bøger

Andre bøger om samme emne

Ligesom Tysk kulturhistorie fra 1648 til i dag fokuseres der bredt på den tyske kulturhistorie