Regler og takster

Rebild Bibliotekernes reglement, takster og det med småt. Her kan du bl.a. læse om indmeldelse, betaling af gebyrer og lånetider.
Indmeldelse
Hvis du vil låne bibliotekets materialer, er det nødvendigt at du møder personligt op på biblioteket i vores betjente åbningstid for at blive oprettet som bruger. Du kan også oprette dig som bruger på hjemmesiden vha. NemID. Dit gule sundhedskort vil fungere som lånerkort, så husk at tage det med, når du skal på biblioteket.
 
Er du under 18 år, skal en af dine forældre eller en værge udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket, og du får et lånerkort.  Hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort, skal biblioteket straks underrettes. Du er selv erstatningsansvarlig for tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
 
Lånetid
Lånetiden afhænger af materialetype, men det vil typisk være 7, 14 eller 30 dage. Materialet skal afleveres til tiden og i samme stand, som det er lånt. Hvis et lånt materiale er bortkommet/ beskadiget, skal du kontakte os for at undgå evt. gebyrer. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.
 
Du kan se på din udlånskvittering eller på din lånerstatus på vores hjemmeside eller i app'en "Biblioteket", hvornår det enkelte materiale skal afleveres.
 
Du kan forny et materiale to gange, hvis ikke det er reserveret af anden. Det kan du gøre via din lånerstatus på hjemmesiden under Min konto eller eller i app'en "Biblioteket". Materialer, vi har skaffet til dig fra andre biblioteker, kan du ikke selv forny, her skal du kontakte os.
 
Du kan få tilsendt en sms eller e-mail 3 dage før lånetiden udløber. Skulle sms/e-mail-servicen fejle, er det stadig dit eget ansvar at aflevere til tiden. Gebyr bliver ikke slettet ved fejl på sms/e-mail-servicen. 
 
Hvis du beskadiger eller får et materiale væk, er det vigtigt, du hurtigt kontakter os, så du undgår eventuelle yderligere gebyr.
 
Gebyrer
Hvis du afleverer for sent, koster det:
1-7 dage 10 kr. (børn undtaget gebyr for 1-7 dages overskridelse)
8-14 dage 20 kr.
15-30 dage 50 kr.
 
Ovenstående beregnes efter materialernes afleveringsdatoer. Hvis der er flere materialer der har fælles afleveringsdato giver det kun ét gebyr. Det gælder også, hvis du har fornyet udlånet på materialerne, så de får samme afleveringsfrist. Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret.
 
Du modtager en hjemkaldelse på sms eller e-mail, når lånetiden på et materiale er overskredet med 7 dage. Hver måned sender vi saldoopgørelser ud via Digital Post til de lånere, der har mellemværende for 50 kr. eller mere.
 
Hvis du har opgivet mailadresse eller/og mobilnummer bliver notifikationer sendt elektronisk. Du kan betale gebyr med Dankort via Min konto på hjemmesiden. Du kan også betale kontant ved skranken eller med MobilePay på selvbetjeningsautomaterne eller i app'en "Biblioteket". 
 
Erstatning
Hvis du skal erstatte et materiale, fordi du ikke afleverer (inden for 30 dage), beskadiger eller mister materialet, består erstatningsprisen af udgifter til genanskaffelse, klargøring og administration. Bemærk, at prisen på bl.a. spil og dvd ligger væsentlig over almindelige salgspriser på grund af ophavsretsforhold. Saldoopgørelsen med erstatninger udsendes via Digital Post.
 
Du kan miste retten til at låne, hvis du gentagne gange ikke afleverer materialet, eller det lånte afleveres i beskadiget stand eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 8 dages varsel.
 
Kopi og print
Du kan benytte bibliotekets kopimaskine og printer, som koster 2 kr. pr. udskrevet side. Betal kontant i pengekasserne i biblioteksrummene, eller med MobilePay på nr. 444230. Husk at skrive "print" eller "kaffe" i kommentaren.
 
Selvbetjent bibliotek - åbent hver dag fra kl. 9-21
I de tidsperioder fra kl. 9-21, hvor personalet ikke er til stede, er der selvbetjent åbningstid. Her kan du lukke dig ind med dit sundhedskort. Placer kortet i kortlæseren, og døren går op. Hvis du er under 14 år, skal du være sammen med en voksen. 
 
Luk ikke andre ind i den selvbetjente åbningstid. Alle, der benytter biblioteket i den selvbetjente åbningstid, bliver registreret med oplysninger om navn og adresse. Der er videoovervågning af indgangen og på biblioteket. Videooptagelserne bliver behandlet efter gældende lov.
 
Biblioteket er for alle
Vi  ønsker at alle borgere skal have mulighed for en god oplevelse, når de bruger biblioteket - både i den betjente og selvbetjente åbningstid. Derfor skal du tage hensyn til andre brugere og respektere god ro og orden. Husk at rydde op efter dig selv. Mad og drikke må ikke nydes ved computerne.
 
Brugere der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.